Профорієнтація

З метою поглиблення професійної орієнтації студентів кафедрою ТД та ВЕ було ініційовано укладення договорів про співпрацю ОНАХТ з передовими вітчизняними підприємствами з виробництва обладнання для систем кондиціонування повітря (ТОВ Вент-Сервіс, Київ, 2018 р) та градирень для систем оборотного водопостачання підприємств (АТ «Бротеп-Еко», Бровари, Київська обл., 2019 р).

Договори передбачають здійснення спільних науково-дослідних розробок з метою створення енергозберігаючих систем на основі використання випарного охолодження та сонячної енергії, виробничу та переддипломну практику студентів.

В рамках договору №100-1/19-07 від 10.12.2018 р. з 01.02 до 03.03.2019 р. студенти групи ЕЕ-434  Єрохін Д.М., Шипаєв Д.А., Кассем Абу Халіль проходили виробничу практику в цехах ТОВ Вент-Сервіс (Київ) – лідера на ринку кліматичного обладнання країн бувшого СНД. Згідно з програмою практики студенти приймали участь у всій технологічній послідовності виробництва однієї з припливно-витяжних енергозберігаючих установок SkyStar: від прийому замовлення – в проектний відділ і далі через цехи: заготівельний, корпусний, теплообмінників, автоматики і управління, складальний, випробувальний.

Це сприяло тому, що знання, набуті в процесі навчання, отримали конкретне підгрунтя у вигляді проектів, обладнання, матеріалів, технологій.