Навчальні дисципліни

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі термодинаміки та відновлюваної енергетики

№ з/п Повне найменування дисципліни (скорочене) Години
1 Акумулювання енергії 36
2 Біотехнологічні системи виробництва енергії (БСВЕ) 55
3 Застосування енергії моря та Землі(ЗЕМЗ) 58
4 Основи сталого розвитку нетрадиційної енергетики (ОСРНЕ) 34
5 Процеси та елементна база систем нетрадиційної енергетики (ПЕБСНЕ) 88
6 Термоекономічний аналіз в нетрадиційній енергетиці (ТЕАНЕ) 56
7 Електричні мережі і системи (ЕМС) 82
8 Електрообладнання енергетичних установок (ЕОЕУ) 76
9 Основи відновлюваної енергетики (ОВЕ) 51
10 Теоретичні основи електротехніки (ТОЕ) 68
11 Технічна термодинаміка (ТТД) 94
12 Фiзичнi основи гiдроенергетики (ФОГ) 40
13 Хімічні джерела енергії та воднева енергетика (ХДЕВЕ) 72
14 Методологія вищої технічної освіти (МВТО) 34
15 Прикладна механіка (ПМ) 41
16 Електротехніка та електроніка (ЕЕ) 87
17 Енергокомплекси в нетрадицiйнiй енергетицi (ЕНЕ) 55