Вітаємо на сайті кафедри термодинаміки та відновлюваної енергетики Одеської національної академії харчових технологій!

Кафедра є структурним підрозділом факультету нафти, газу та екології та навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики імені В.С. Мартиновського.  Наша кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавра, магістра по спеціальностям і освітнім програмам денної і заочної форм навчання: спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітньою програмою «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії».